RODO

Informacja dla Klientów LOKUM Biuro Obrotu Nieruchomościami

 

Szanowny Kliencie,

 

W LOKUM Biuro Obrotu Nieruchomościami jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i firm współpracujących z nami. Nasze działanie zostało w pełni dostosowane do przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Administratorem Danych Osobowych w LOKUM Biuro Obrotu Nieruchomościami jest:

  • PHU Anna Kuczkowska – Podgrodzka LOKUM Biuro Obrotu Nieruchomościami z siedzibą w Lesznie 64-100 przy ulicy Bolesława Chrobrego 13, kontakt: 65 529 28 74 lokum@lokum-leszno.com


Administrator przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, wykonywania umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na zawarte pytanie lub przedstawienie oferty dobranej do potrzeb klienta, przesłania informacji handlowych oraz dla celu marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  przez okres trwania tej umowy).

Dane osobowe klientów/użytkowników, podawane w korespondencjach ( również poprzez pocztę elektroniczną ) są wykorzystywane w celu udzielenia klientowi/użytkownikowi informacji , odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora i jego usług.

 


Odbiorcami danych osobowych przez podpisanie z nimi Umów Powierzenia z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych  mogą być:

a.    pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO;

b.    podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego , Urzędom Miasta celem pobierania dokumentów potrzebnych do sfinalizowania umów kupna/sprzedaży nieruchomości

c.    dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą a także Notariuszom w celu finalizacji transakcji. 

Klienci LOKUM Biuro Obrotu Nieruchomościami mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Klienci LOKUM Biuro Obrotu Nieruchomościami mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu ich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


Pragniemy Państwa zapewnić, że LOKUM Biuro Obrotu Nieruchomościami dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi RODO.


W przypadku pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności oraz innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym Administratorem wysyłając e-mail na adres: lokum@lokum-leszno.com

W każdym momencie możecie się Państwo z nami skontaktować celem przekazania nam sugestii lub pomysłów dotyczących poprawy bezpieczeństwa .
 
Dziękujemy Państwu za zaufanie, jednocześnie zapraszamy do współpracy.